ÜHENDUSVIISID

 

Elektriliselt saab nii paneele kui ka akusid, eeldusel, et neid on mitu, kahte viisi ühendada- rööbiti või jadamisi. Kui ühendada nt paneelid jadamisi, siis paneelidel pinge kasvab summaarselt ja vool jääb konstantseks. Näiteks on meil 4 paneeli nimipingegega 12V ja igal paneelil on väljundvool 5 amprit. Kui need jadamisi ühendada, saame tulemuseks 48V ja 5 amprit. Kui nüüd aga need ühendada rööbiti, siis jääb süsteemi pinge samaks- 12V, kuid väljundvoolu hulk suuremeb 20 amprini.

Saab ka segaühendusega kooslusi luua, kus on kasutatud nii jadaühendust kui ka rööpühendust vastavalt vajadusele.

Täpselt sama loogika kehtib ka akude ühendamise puhul.

Siit ka selgitavad joonised:

JADAÜHENDUS

 

RÖÖPÜHENDUS

 

 

SEGAÜHENDUS

 

MIKS ON SEE JADATAMINE JA RÖÖBITAMINE VAJALIK?

See on vajalik, et saaks süsteemi parameetreid muuta. Kui ühendada mitu päikesepaneeli või akut, aitab see hoida voolude suurusi kontrolli all. Näiteks oletame, et on plaanis ehitada 1000W päikesepaneelide moodustis. On olemas 10 100w paneeli nimipingega 12v. Iga paneeli väljundvool on 5A. Kui need lihtsalt rööbiti katusele ühendada, saame paneelide kogumi, kus pinge on paneelidel 12v ja vool 50A. 50 amprit on päris korralik vooluhulk, mis tahab ka korraliku ristlõikega kaablit saada. Lisaks, mida väiksem on pinge, seda suuremad on kaod kaablis.

Kui aga nüüd ühendada need paneelid näiteks rööbiti kahte ossa, viis paneeli rööbiti ja teine viis ka rööbiti ja need omavahel jadamisi, saame juba tulemuse, kus pinge saab olema 24v ja vool 25A, mis on juba palju parem tulemus.

Kasutatakse ka 48v lahendust ja suuremaid, kui paneele on päris palju ja voolud lähevad väga suureks.